Inkassobyrå tips

Når du driver egen bedrift får du mange ansvarsområder. Du leverer en tjeneste eller et produkt i bytte mot en saftig betaling fra kunden. Enten du har signert en kontrakt med individuelle forbrukere, privatpersoner eller andre bedrifter, så kan det dessverre oppstå manglende betalinger og uoppfylte krav i kontrakten. Dette er en stor risiko for din bedrift.

For å beskytte rettighetene til kreditorer, er det mange advokater og selskaper som tilbyr kommersielle inkassotjenester. Slike tjenester hjelper bedriftseiere med å fokusere på de daglige aktivitetene i stedet for stadig å måtte følge opp manglende betalinger.

Det er mange trinn i den kommersielle inkassoprosessen. Blant annet må man i noen tilfeller gjøre rettslige handlinger mot en virksomheten som skylder penger. Følgende er bare noen eksempler på hvordan inkasso fungerer.

Sende ut betalingskrav

Inkassoprosessen for bedriftsmarkedet begynner med betalingskrav. Den første kommunikasjonen i prosessen er ekstremt viktig, og ofte resulterer dette steget til en betaling av debitoren.

Hvis forretningskreditor har bedt om betaling fra skyldneren flere ganger med få positive resultater, er det på tide å overlate jobben til et inkasso byrå. Når en skyldner får et brev, som f.eks fra Hokas inkassobyrå, så bør denne personen eller virksomheten ta det alvorlig. Når et inkassobyrå er på deg, så må man se på dette som en trussel for søksmål.

Betalingskrav dekker ofte følgende:

  • Informere virksomheten som skylder penger.
  • Gi dem muligheten til å svare på gjelden.
  • Gi dem muligheten til å diskutere alternative løsninger for eventuell nedbetaling eller andre betalingsordninger.
  • Det er flere formål ved å gi skyldneren mulighet til å svare på gjelden. Når en debitor blant annet validerer gjelden sin, så kan inkassofirmaet være sikker på at de har riktig informasjon om skyldneren.

Undersøkelse

Et kommersielt inkassobyrå kan bruke svært mange taktikker for å lokalisere og nå skyldneren.

Det finnes taktikker som bidrar til å identifisere en bedriftseiers plassering, og andre etterforskningsmetoder som avdekker skjulte eiendeler i virksomheten som kan brukes til kompensasjon og godtgjørelse.

Prosedyre for bistand til gjeld

Dersom forsøket på å samle inn gjelden fortsetter å mislykkes, så er det du nødt til å sende en inkassosak til motparten. En av fordelene ved å bruke et inkassofirma til å håndtere innsamlingen, er at dersom et søksmål blir nødvendig, så har dette firmaet muligheten til å sende inn en rettslig krav på dine vegne. Firmaet blir også med deg som representant gjennom hele saken.

Hvis et inkassobyrå håndterer saken din, vil de kunne henvise saken til en advokat.

Hvis en debitor ikke svarer på søksmålet, vil du kunne få en uteblivelsesdom (fraværsdom) mot selskapet. Dersom skyldneren svarer, vil de ofte benekte gyldigheten av kravet mot dem.

For å kunne få en dom i slike situasjoner, må du validere at selskapet faktisk har gjeld og at den er gyldig. Dette presenterer du med et bevis for retten. Slike bevis kan omfatte:

  • Signerte kontrakter av begge parter.
  • Kansellerte kontroller av tidligere utbetalinger.
  • E-poster som indikerer konsesjon for en gjeld.
  • Innkjøpsordrer som viser det skyldige beløpet.
  • Tidligere sendte fakturaer
  • Kontoutskrifter som viser betalingshistorikk.

Hvis du klarer å bevise gyldigheten av en gjeld og at vedkommende skylder penger, vil du mest sannsynlig få en dom mot virksomheten.

Lurer du på hvordan inkassoprosessen fungerer for en privat- og en bedriftskunde?

Privatkunde: Etter at fakturaen er forfalt, vil du etter 14 dager få inkassovarsel, deretter en betalingsoppfordring og til slutt en utleggsbegjæring. Sistnevnte inkluderer trekk i lønn eller pant i eiendeler.

Bedriftskunde: Etter forfalt faktura vil bedriften etter 14 dager få inkassovarsel, deretter en betalingsoppfordring, og så en konkursvarsel og til slutt en konkursbegjæring. Det er 14 dagers mellomrom. Tingretten avgjører om bedriften er konkurs eller ikke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here